Yhteystiedot

Hallinto

 • Yhteyshenkilö, mediakontaktit: Kyuu Eturautti, puh 050 5950047, press@amv.fi
 • Projektivastaava: Kira
 • Web:
  • Layout: WishPhoenix
  • Lomakkeet: Sivis
  • Sisällöntuotanto: Kira, Kyuu ja Sawnah
  • Grafiikka: Sawnah

Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään ainoastaan tuomarien ja järjestäjien toimesta, sekä finaaliohjelman osalta Traconin ison salin tuotantotiimin toimesta. Finalistien nettiäänestyksessä ilmoitetaan finalistivideoiden tekijöiden tiedot siinä muodossa kun ne on ilmoitettu videon julkaisun yhteydessä, tai tekijän niin toivoessa myös muussa muodossa.

Äänestysjärjestelmien taustatekniikasta vastaa Säätöyhteisö B2 ry. Ensimmäisessä vaiheessa videoiden ehdotuksen yhteydessä ei käytetä käyttäjätunnuksia, tai kerätä lähettäjiltä yhteystietoja.

Finalistiäänestyksessä käytetään Kompassi-järjestelmän käyttäjätunnuksia.

Linkit lisätietoihin:

 1. Suomen paras AMV - tietosuojaseloste, alla
 2. Säätöyhteisö B2 ry:n tietosuojaperiaatteet
 3. Kompassi-järjestelmän rekisteriseloste

Kysymyksiä?

Mikäli ilmenee kysymyksiä kisaan liittyen, otathan yhteyttä projektivastaavaan sähköpostitse suomenparas@amv.fi

Tietosuojaseloste

Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 27.11.2016

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Säätöyhteisö B2 ry (rek. nro. 188.819)
Multisillankatu 5 C 35
33850 TAMPERE
Sähköposti yllapito ät b2 piste fi

Yhteyshenkilöt
Kyuu Eturautti, puh 050 5950047
Tero Nybacka, puh 050 5950048

Sähköposti etunimi.sukunimi@b2.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen paras AMV -kilpailu ja edelleen
a) videoehdotusten keräysjärjestelmä
b) finalistiäänestyksen yleisön osa

4. Käsittelyn tarkoitus

a) Kerätä lista suomalaisten suosikki animemusiikkivideoista (AMV) Suomen paras AMV -kilpailun esikarsintaa sekä finaalia varten.
b) Suorittaa yleisön osuus yleisöäänestyksestä esikarsinnassa valittujen videoiden pohjalta

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

a)

 • Perustiedot ehdotetusta videosta, videon tekijän nimi tai nimimerkki ja videon nimi
 • Videotiedoston lähettämisen tapauksessa vapaamuotoinen lähettäjän nimitieto sekä sähköpostiosoite. Yhteystietoja käytetään vain varmistamaan lähetetyn tiedoston perille pääsy esimerkiksi epäonnistuneen tiedoston lähetyksen jälkeen.
 • Valinnaisena vapaamuotoisia lisätietoja, kuten linkkejä asiaan liittyen tai tietoja videosta / tekijästä
 • Valinnaisena vapaamuotoiset perustelut valinnalle yleistä julkaisua varten, sekä vapaamuotoinen nimi tai nimimerkki näiden yhteyteen

b)

 • 1-10 kpl suosikkivideon valinta esikarsintavideoiden listan pohjalta
 • Äänestäneen henkilön Kompassi-käyttäjätunnus, Kompassi-käyttäjätunnuksen ID-numero sekä sähköpostiosoite Kompassi-profiilista
 • Valinnaisena vapaamuotoisia perusteluja ehdotukselle sekä nimi tai nimimerkki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii molemmissa tapauksissa henkilön itse ilmoittamat tiedot kirjautumislomakkeella.

b)
Kompassi-tunnuksen tiedot kuuluvat Kompassi-tietojärjestelmään, jonka tietoja ei tallenneta tähän äänestysjärjestelmään, pois lukien kohdassa 5 mainitut tiedot. Kompassilla on oma rekisteriselosteensa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Suomen paras AMV -kilpailun järjestäjien käytettävissä. Muilta osin tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Järjestelmää käyttävien henkilöiden yksilöiviä tietoja ei julkaista. Kilpailussa ehdotettujen ja valittujen videoiden tiedot julkaistaan vaan siinä muodossa kun ne ovat julkisesti Internetissä saatavilla jo alkuperäisen julkaisun myötä, tai toisessa muodossa vain mikäli videon tekijä niin haluaa. Mahdolliset valinnaisena ilmoitetut vapaamuotoiset kommentit sekä niiden yhteydessä mainittu nimi tai nimimerkki voidaan julkaista järjestäjien toimesta tapahtuman kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai muutoin kilpailun yhteydessä.

B-kohdan Kompassi-järjestelmästä saatua sähköpostiosoitetta voidaan käyttää mahdollisen arvonnan suorittamiseen kaikkien äänestäneiden kesken. Sähköpostiosoitetta ei kuitenkaan luovuteta mahdolliselle palkintosponsorille, vaan yhteydenpito voittajiin tehdään järjestäjien toimesta.

Kilpailun tuloksena saatavia tulostietoja käsitellään tilastoina. Ne eivät sisällä ehdotus- ja äänestysjärjestelmää käyttävien henkilöiden tietoja. Kilpailun päätyttyä vain alun perin julkiseksi määritelty sekä tilastomuotoinen data säilytetään pitkäaikaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Äänestyksessä käytettävät palvelinjärjestelmät sijaitsevat Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus) ja sijaitsee lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2. Mikäli virhe on Kompassi-järjestelmässä, tulee oikaisupyyntö osoittaa Kompassin ylläpidolle, ks. Kompassin rekisteriseloste.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin. Mikäli käyttäjä on ilmoittanut yhteystietonsa järjestäjille, voivat järjestäjät olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi, kuitenkaan ilmoittamatta yhteystietoja millekään ulkopuolisille tahoille, kohdan 7 mukaisesti. Käyttäjä voi rajata yhteystietojensa käyttöä joko äänestyslomakkeella, tai ottamalla yhteyttä järjestäjiin, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

Palvelun tarjoaa Säätöyhteisö B2 ry